point news

РТР "Планета"

 • 08:55"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:30"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:30Вести. Местное время (12+)
 • 13:55"Кто против?" (12+)
 • 15:00Вести (12+)
 • 15:30"Прямой эфир"
 • 16:30"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:15Вести. Местное время (12+)
 • 20:30Х/ф "Счастье Серафимы" (16+)
 • 23:55"Улыбка на ночь" Евгения Петросяна (12+)
 • 00:50"2 Верник 2". Махар вазиев (12+)
 • 01:45Х/ф "Сладкая женщина". 1976 г. (0+)
 • 03:35Д/ф "Книга" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.