point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Малахов" (0+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:15Вести. Местное время (12+)
 • 21:30Х/ф "Тому, что было - не бывать" (12+)
 • 23:05"Улыбка на ночь" Евгения Петросяна (12+)
 • 00:05"Белая студия". Антон мегердичев (12+)
 • 00:50Х/ф "Шофер на один рейс". 1981 г. (12+)
 • 03:10Х/ф "Я буду рядом" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.