point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России"
 • 10:00"О самом главном"
 • 11:00Вести
 • 11:30"Судьба человека"
 • 12:40"60 минут"
 • 14:00Вести
 • 14:30Вести. Местное время
 • 14:50"Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин". 4 ч.
 • 15:20Т/с "Тайны следствия"
 • 17:00Вести
 • 17:15"60 минут"
 • 18:30"Андрей Малахов"
 • 20:00Вести
 • 21:05Вести. Местное время
 • 21:20Т/с "Черная кошка"
 • 23:10"Вечер с В. Соловьевым"
 • 01:50Вести-Санкт-Петербург
 • 02:05"Абсолютный слух"
 • 02:40Т/с "Тайны следствия"
 • 04:10"Андрей Малахов"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.