point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России"
 • 09:00"О самом главном"
 • 10:00Вести
 • 10:25Вести. Местное время
 • 10:45"Судьба человека"
 • 11:50"60 минут"
 • 13:00Вести
 • 13:25Вести. Местное время
 • 13:45"Правила жизни"
 • 14:15Т/с "Тайны следствия"
 • 16:00Вести. Местное время
 • 16:25"60 минут"
 • 17:30"Андрей Малахов"
 • 19:00Вести
 • 19:45Вести. Местное время
 • 20:00Т/с "Крепостная"
 • 21:50"Вечер с В. Соловьевым"
 • 00:25Вести-Санкт-Петербург
 • 00:40"Искусственный отбор"
 • 01:20Новости культуры
 • 01:40Т/с "Сваты"
 • 03:30Т/с "По горячим следам"
 • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.