point news

РТР "Планета"

  • 20:15Вести. Местное время (12+)
  • 20:30Х/ф "Счастье Серафимы" (16+)
  • 23:55"Улыбка на ночь" Евгения Петросяна (12+)
  • 00:50"2 Верник 2". Махар вазиев (12+)
  • 01:45Х/ф "Сладкая женщина". 1976 г. (0+)
  • 03:35Д/ф "Книга" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.