point news

Россия К

 • 06:30Новости культуры (12+)
 • 06:30М/ф (6+)
 • 06:35"Пешком…" (12+)
 • 07:00Новости культуры (12+)
 • 07:05Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
 • 07:30Новости культуры (12+)
 • 07:35Х/ф "Хирургия". 1939 г. (0+)
 • 07:40Х/ф "Тепло родного дома". 1983 г. (16+)
 • 09:50Д/ф "Вороны большого города" (12+)
 • 10:45Х/ф "Петр Первый". 2 с. 1938 г. (16+)
 • 12:25Д/с "Забытое ремесло" (12+)
 • 12:40Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
 • 13:10"Игра в бисер" (12+)
 • 13:50Опера "Евгений Онегин". 1984 г. (12+)
 • 16:30"Картина мира" (12+)
 • 17:10"Пешком…" (12+)
 • 17:35Юбилей Татьяны Пауховой. ХХ век (12+)
 • 18:35"Романтика романса" (12+)
 • 19:30Новости культуры (12+)
 • 19:45Новости культуры (12+)
 • 20:25К 70-летию со дня рождения Александра Абдулова. Острова (12+)
 • 21:05Х/ф "Обыкновенное чудо". 1978 г. (16+)
 • 23:25Чик Кориа на фестивале джаз во Вьенне (12+)
 • 00:15Х/ф "Дядюшкин сон". 1966 г. (12+)
 • 01:40Искатели (12+)
 • 02:30М/ф (6+)
программа тв Россия К

În formatul postului de televiziune "Россия К" se înscriu ştiinţa, muzica, emisiuni cu caracter cultural-cognitiv, cum ar fi "Kuliturnaia revoliuţia", emisiuni interesante despre fapte necunoscute sau puţin cunoscute ale istoriei, ca "Ciornîe dîrî. Belîe piatna" şi numeroase emisiuni şi proiecte captivante.