point news

Первый канал

 • 09:00"Играй, гармонь любимая!" (12+)
 • 09:45"Слово пастыря" (0+)
 • 10:00Новости (16+)
 • 10:15"Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем" (12+)
 • 11:15"Видели видео?" (6+)
 • 12:00Новости (16+)
 • 12:15"Видели видео?" (6+)
 • 13:50"На дачу!" (6+)
 • 15:00Комедия "Суета сует" (6+)
 • 16:35"Кто хочет стать миллионером?" (12+)
 • 17:50"Сегодня вечером" (16+)
 • 21:00"Время" (16+)
 • 21:20"Сегодня вечером" (16+)
 • 23:00"Большая игра" (16+)
 • 00:10Х/ф "Большие надежды" (16+)
 • 02:00"Наедине со всеми" (16+)
 • 03:25"Модный приговор" (6+)
 • 04:10"Мужское / Женское" (16+)
 • 05:00"Доброе утро" (12+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.