point news

Первый канал

 • 05:00"Доброе утро" (16+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:25"Доброе утро" (16+)
 • 09:55"Модный приговор" (6+)
 • 10:55"Жить здорово!" (16+)
 • 12:00Новости (16+)
 • 12:15"Время покажет" (16+)
 • 14:30"Проверено на себе" (16+)
 • 15:00Новости (16+)
 • 15:15"Давай поженимся!" (16+)
 • 16:00"Мужское / Женское" (16+)
 • 18:00Новости (16+)
 • 18:35"Человек и закон" (16+)
 • 19:40"Поле чудес" (16+)
 • 21:00"Время" (16+)
 • 21:30"Голос. Дети" (0+)
 • 23:20"Вечерний Ургант" (16+)
 • 00:15Д/ф "Чак Берри" (16+)
 • 02:10"Мужское / Женское" (16+)
 • 03:40"Про любовь" (16+)
 • 04:25"Наедине со всеми" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.