point news

РТР "Планета"

 • 05:00Х/ф "Катькино поле" (16+)
 • 08:25"Пятеро на одного" (12+)
 • 09:10"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:40Х/ф "Дорогой мой человек". 1958 г. (0+)
 • 12:40Т/с "Ликвидация" (16+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:40Концерт ко Дню защитника Отечества (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:15Вести. Местное время (12+)
 • 20:30Х/ф "За палыча!" (16+)
 • 22:10Х/ф "Небо" (16+)
 • 00:30Х/ф "Влюблен по собственному желанию". 1982 г. (0+)
 • 02:00Х/ф "Пираты ХХ века". 1979 г. (12+)
 • 03:35Кино о кино. "Экипаж". Запас прочности" (12+)
 • 04:45Х/ф "Не говорите мне о нем" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.