point news

РТР "Планета"

  • 05:00Х/ф "Катькино поле" (16+)
  • 08:25"Пятеро на одного" (12+)
  • 09:10"Сто к одному". Телеигра (12+)
  • 10:00Вести (12+)
  • 10:40Х/ф "Дорогой мой человек". 1958 г. (0+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.