point news

РТР "Планета"

 • 08:25Местное время. Воскресенье (12+)
 • 08:55"Когда все дома" (12+)
 • 09:45"Утренняя почта с Николаем Басковым" (12+)
 • 10:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 12:00"Моя любовь - Россия!" (12+)
 • 12:25"Большие перемены" (12+)
 • 13:25Т/с "Сердце матери" (16+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 18:00"Песни от всей души" (12+)
 • 20:00Вести недели (12+)
 • 22:00Москва. Кремль. Путин (12+)
 • 22:35"Воскресный вечер" (12+)
 • 01:30Х/ф "Миллионер" (16+)
 • 03:15Х/ф "Горожане". 1975 г. (12+)
 • 04:40"Когда все дома" (12+)
 • 05:30"Моя любовь - Россия!" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.