point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Формула еды" (12+)
 • 05:35Х/ф "Горожане". 1975 г. (12+)
 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 07:05"Диалоги о животных. Московский зоопарк" (6+)
 • 07:45"Устами младенца" (12+)
 • 08:25Местное время. Воскресенье (12+)
 • 08:55"Когда все дома" (12+)
 • 09:45"Утренняя почта с Николаем Басковым" (12+)
 • 10:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 12:00"Моя любовь - Россия!" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.