point news

РТР "Планета"

  • 16:30"60 минут" (12+)
  • 19:00Вести (12+)
  • 20:05Вести. Местное время (12+)
  • 20:20Т/с "Склифосовский. Юбилейный сезон" (16+)
  • 22:25"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
  • 01:00Вести-Санкт-Петербург (12+)
  • 01:20"Линия жизни". Дмитрий Лысенков (0+)
  • 02:10Новости культуры (12+)
  • 02:35Т/с "Каменская" (16+)
  • 05:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.