point news

РТР "Планета"

 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Малахов" (0+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:15Вести. Местное время (12+)
 • 21:30Х/ф "Посторонняя" (12+)
 • 23:05"Улыбка на ночь" Евгения Петросяна (12+)
 • 00:05"2 Верник 2". Елена Шанина (12+)
 • 00:45Х/ф "Фантазии Фарятьева". 1979 г. (16+)
 • 03:15Х/ф "Любовники" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.