point news

РТР "Планета"

 • 08:00Вести. Местное время (12+)
 • 08:15Местное время. Суббота (12+)
 • 08:30"Пятеро на одного" (12+)
 • 09:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:50"В кругу друзей" (12+)
 • 11:50"Доктор Мясников" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:50"Юмор! Юмор! Юмор!!!" Евгения Петросяна (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:50"Привет, Андрей!" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:30Открытие Всемирного фестиваля молодежи 2024 (12+)
 • 22:30Х/ф "Кстати, о бабочках" (16+)
 • 01:55Х/ф "Кружева" (12+)
 • 03:50Х/ф "Муж счастливой женщины" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.