point news

РТР "Планета"

  • 04:05"Судьба человека" (12+)
  • 08:00Вести. Местное время (12+)
  • 08:15Местное время. Суббота (12+)
  • 08:30"Пятеро на одного" (12+)
  • 09:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
  • 10:00Вести (12+)
  • 10:50"В кругу друзей" (12+)
  • 11:50"Доктор Мясников" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.