point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России" (12+)
 • 08:55"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:30"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:35Вести. Местное время (12+)
 • 14:00"Судьба человека" (12+)
 • 15:00Вести (12+)
 • 15:30"Прямой эфир"
 • 16:30"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:15Вести. Местное время (12+)
 • 20:30Х/ф "Чистая психология" (12+)
 • 23:55"Истории большой страны" (12+)
 • 00:50"2 Верник 2". Елена Лядова (12+)
 • 01:40Х/ф "Золотая мина". 1977 г. (0+)
 • 04:05"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.