point news

РТР "Планета"

  • 19:00Вести (12+)
  • 20:15Вести. Местное время (12+)
  • 20:30Х/ф "Чистая психология" (12+)
  • 23:55"Истории большой страны" (12+)
  • 00:50"2 Верник 2". Елена Лядова (12+)
  • 01:40Х/ф "Золотая мина". 1977 г. (0+)
  • 04:05"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.