point news

Спас

 • 12:50Д/ф "Святой" (0+)
 • 13:30Монастырская кухня (0+)
 • 14:00Монастырская кухня (0+)
 • 14:30Д/ф "Иоанн Кронштадтский" (0+)
 • 15:00Х/ф "Подвиг разведчика" (12+)
 • 16:55Д/ф "Одесса. Герои подземной крепости" (0+)
 • 17:55Х/ф "Пришел солдат с фронта" (0+)
 • 19:35Х/ф "Судьба человека" (0+)
 • 21:45Д/ф "Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека" (0+)
 • 22:45Х/ф "Тактика бега на длинную дистанцию" (0+)
 • 00:05День патриарха (0+)
 • 00:15Д/ф "Война за память" (16+)
 • 01:55Белые ночи на Спасе (12+)
 • 02:30"Парсуна" (6+)
 • 03:15И будут двое… (12+)
 • 04:05Мультфильмы (0+)
 • 04:45"Тайны сказок" (0+)
 • 05:00День патриарха (0+)
 • 05:15Новости на Спасе (0+)
программа тв Спас

"Спас" este primul post de televiziune public ortodox, misiunea căruia este de a forma o viziune şi un sistem de coordonate morale, precum şi de a consolida bazele spiritual-morale. 60% din timpul de emisie este atribuit emisiunilor cognitive şi instructive, iar 40% - tematicii ortodoxe.