point news

РТР "Планета" (СНГ)

  • 04:00"Утро России"
  • 05:15Х/ф "Шепот"
  • 07:00Местное время. Воскресенье
  • 07:35"Когда все дома"
  • 08:25"Утренняя почта с Николаем Басковым"
  • 09:10"Сто к одному". Телеигра
  • 10:00Вести
  • 11:05"Большие перемены"
программа тв РТР "Планета" (СНГ)

РТР "Планета" (СНГ) - post de televiziune, în emisia căruia sunt difuzate emisiuni cu diverse format, începând de la cele informativ-cognitive, inclusiv "Iskateli" şi până la distractive "Komnata smeha".