point news

РТР "Планета" (СНГ)

 • 05:30Х/ф "Отцы и деды". 1982 г.
 • 07:00Вести. Местное время
 • 07:20Местное время. Суббота
 • 07:35"По секрету всему свету"
 • 08:00"Формула еды"
 • 08:25"Пятеро на одного"
 • 09:10"Сто к одному". Телеигра
 • 10:00Вести
 • 10:30"Боря"
 • 10:55"Доктор Мясников"
 • 12:00Т/с "Ликвидация"
программа тв РТР "Планета" (СНГ)

РТР "Планета" (СНГ) - post de televiziune, în emisia căruia sunt difuzate emisiuni cu diverse format, începând de la cele informativ-cognitive, inclusiv "Iskateli" şi până la distractive "Komnata smeha".