point news

РТР "Планета" (СНГ)

  • 05:00Х/ф "Катькино поле"
  • 08:25"Пятеро на одного"
  • 09:10"Сто к одному". Телеигра
  • 10:00Вести
  • 10:40Х/ф "Дорогой мой человек". 1958 г.
программа тв РТР "Планета" (СНГ)

РТР "Планета" (СНГ) - post de televiziune, în emisia căruia sunt difuzate emisiuni cu diverse format, începând de la cele informativ-cognitive, inclusiv "Iskateli" şi până la distractive "Komnata smeha".