point news

РТР "Планета" (СНГ)

  • 07:00Вести. Местное время
  • 07:20Местное время. Суббота
  • 07:35"По секрету всему свету"
  • 08:00"Формула еды"
  • 08:25"Пятеро на одного"
  • 09:15"Сто к одному". Телеигра
  • 10:00Вести
  • 11:00"Доктор Мясников"
  • 12:00Х/ф "Калейдоскоп судьбы"
программа тв РТР "Планета" (СНГ)

РТР "Планета" (СНГ) - post de televiziune, în emisia căruia sunt difuzate emisiuni cu diverse format, începând de la cele informativ-cognitive, inclusiv "Iskateli" şi până la distractive "Komnata smeha".