point news

РТР "Планета"

 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 23:55Т/с "Анна Каренина" (18+)
 • 00:45Вести-Санкт-Петербург (12+)
 • 01:00"Искатели" (12+)
 • 01:45Новости культуры (12+)
 • 02:05Т/с "Письма на стекле" (12+)
 • 03:40Т/с "По горячим следам" (16+)
 • 06:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.