point news

РТР "Планета"

 • 08:00Вести. Местное время (12+)
 • 08:15Местное время. Суббота (12+)
 • 08:30"Пятеро на одного" (12+)
 • 09:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 11:00"Формула еды" (12+)
 • 11:25"Доктор Мясников" (12+)
 • 12:25Т/с "Взгляд из вечности" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 17:00"Привет, Андрей!" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:00Х/ф "Кстати, о бабочках" (16+)
 • 23:20Х/ф "Перекресток" (16+)
 • 02:35Х/ф "Обет молчания" (16+)
 • 04:20"Формула еды" (12+)
 • 04:40"По секрету всему свету" (12+)
 • 05:00"Утро России" (12+)
 • 05:15Х/ф "Еще люблю, еще надеюсь…". 1984 г. (12+)
 • 06:45"Диалоги о животных. Калининградский зоопарк" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.