point news

РТР "Планета"

  • 19:00Вести (12+)
  • 20:05Вести. Местное время (12+)
  • 20:20Т/с "Склифосовский" (16+)
  • 22:20"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
  • 00:55Вести-Санкт-Петербург (12+)
  • 01:10"Искатели" (12+)
  • 01:55Новости культуры (12+)
  • 02:15Т/с "Пыльная работа" (16+)
  • 03:45"Судьба человека" (12+)
  • 05:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.