point news

РТР "Планета"

  • 20:00Вести (12+)
  • 21:00Х/ф "Дом на краю радуги" (16+)
  • 00:35Х/ф "Прости" (0+)
  • 05:35Х/ф "Жена Штирлица" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.