point news

РТР "Планета"

  • 19:00Вести (12+)
  • 20:05Вести. Местное время (12+)
  • 20:20Т/с "Анна медиум" (16+)
  • 22:30"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
  • 01:05Вести-Санкт-Петербург (12+)
  • 01:20"Искусственный отбор" (12+)
  • 02:00Новости культуры (12+)
  • 02:15Т/с "Тайны следствия" (16+)
  • 05:00Х/ф "Катькино поле" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.