point news

РТР "Планета"

  • 04:00Х/ф "Невеста моего жениха" (12+)
  • 05:40Х/ф "Человек-амфибия". 1961 г. (16+)
  • 07:25"Диалоги о животных. Ташкентский зоопарк" (12+)
  • 08:05Местное время. Воскресенье (12+)
  • 08:40"Когда все дома" (12+)
  • 09:30"Утренняя почта с Николаем Басковым" (12+)
  • 10:10"Сто к одному". Телеигра (12+)
  • 11:00Вести (12+)
  • 11:55"Большие перемены" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.