point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России"
 • 09:00"О самом главном"
 • 10:00Вести
 • 10:30"Судьба человека"
 • 11:40"60 минут"
 • 13:00Вести
 • 13:30Вести. Местное время
 • 13:55Т/с "Склифосовский"
 • 15:45Новости культуры
 • 16:00Вести
 • 16:15"Андрей Малахов"
 • 17:40"60 минут"
 • 19:00Вести
 • 20:05Вести. Местное время
 • 20:20Т/с "Небеса подождут"
 • 22:10"Вечер с В. Соловьевым"
 • 00:50Вести-Санкт-Петербург
 • 01:05"Билет в большой"
 • 01:45Новости культуры
 • 02:05Т/с "Тайны следствия"
 • 03:30"Судьба человека"
 • 05:00"Утро России"
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.