point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 09:55"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Прямой эфир"
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:15Вести. Местное время (12+)
 • 21:30Х/ф "Вторая молодость" (16+)
 • 23:35"Истории большой страны" (12+)
 • 00:35"Белая студия". Александр Балуев (12+)
 • 01:15Х/ф "Поздние свидания". 1980 г. (12+)
 • 03:00Х/ф "Мечты из пластилина" (16+)
 • 04:40"Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.