point news

РТР "Планета"

 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Прямой эфир"
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:15Вести. Местное время (12+)
 • 21:30Х/ф "Стюардесса" (12+)
 • 23:20"Истории большой страны" (12+)
 • 00:15Х/ф "Выйти замуж за капитана". 1985 г. (0+)
 • 01:55"2 Верник 2" (12+)
 • 02:45Х/ф "Кузнец моего счастья" (12+)
 • 04:30"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.