point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 09:55"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Судьба человека" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Прямой эфир"
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:15Вести. Местное время (12+)
 • 21:30Х/ф "Нашедшего ждет вознаграждение" (12+)
 • 23:20"Истории большой страны" (12+)
 • 00:15Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева". 1970 г. (12+)
 • 02:00"Монолог режиссера. Александр вилькин" (12+)
 • 03:00Х/ф "Вальс-бостон" (12+)
 • 04:45"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.