point news

РТР "Планета"

 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 10:10"Российские хирурги". "Доктор Воронов. Панацея от старости" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:35"Судьба человека" (12+)
 • 12:40"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55Т/с "Дуэт по праву" (12+)
 • 16:50Новости культуры (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:15"Андрей Малахов" (12+)
 • 18:40"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20Т/с "Отражение звезды" (12+)
 • 00:35"Белая студия". Филипп Авдеев (12+)
 • 01:25Х/ф "Мама вышла замуж". 1969 г. (12+)
 • 02:45Х/ф "С чистого листа" (12+)
 • 04:25"Судьба человека" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.