point news

РТР "Планета"

 • 10:00"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Кто против?" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Малахов" (0+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20Т/с "Чайки" (16+)
 • 22:20"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 00:50Вести-Санкт-Петербург (12+)
 • 01:05"Искатели" (12+)
 • 01:50Новости культуры (12+)
 • 02:10Т/с "Морозова" (16+)
 • 03:45Т/с "Срочно в номер!-2" (16+)
 • 06:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.