point news

РТР "Планета"

 • 09:00"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:35"Судьба человека" (12+)
 • 11:40"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:30Вести. Местное время (12+)
 • 13:55Т/с "Кулагины" (16+)
 • 15:50Новости культуры (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:15"Андрей Малахов" (12+)
 • 17:40"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:05Вести. Местное время (12+)
 • 20:20Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
 • 22:20"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 00:55Вести-Санкт-Петербург (12+)
 • 01:10"Абсолютный слух" (12+)
 • 01:50Новости культуры (12+)
 • 02:10Т/с "Идиот" (12+)
 • 03:55"Судьба человека" (12+)
 • 05:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.