point news

РТР "Планета"

 • 09:55"О самом главном" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:30"60 минут" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:30Вести. Местное время (12+)
 • 14:55"Наши" (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:30"Малахов" (0+)
 • 17:30"60 минут" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20Т/с "Доктор Краснов" (16+)
 • 23:25"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 02:00Вести-Санкт-Петербург (12+)
 • 02:15"Энигма. Екатерина Антоненко" (12+)
 • 03:00Новости культуры (12+)
 • 03:15Т/с "Тайны следствия" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.