point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время (12+)
 • 09:15Местное время. Суббота (12+)
 • 09:30"Пятеро на одного" (12+)
 • 10:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:55"Доктор Мясников" (12+)
 • 12:55Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 18:00"Привет, Андрей!" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:00Х/ф "Неродная" (12+)
 • 00:05Т/с "Белая гвардия" (16+)
 • 03:30Х/ф "Пять лет и один день" (16+)
 • 05:10"Формула еды" (12+)
 • 05:30Х/ф "Вам и не снилось…" (0+)
 • 06:00"Утро России" (12+)
 • 07:05"Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо" (12+)
 • 07:45"Устами младенца" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.