point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время (12+)
 • 09:15Местное время. Суббота (12+)
 • 09:30"Пятеро на одного" (12+)
 • 10:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 12:00Ко Дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина" (12+)
 • 13:00Большой концерт ко Дню защиты детей (12+)
 • 14:50"Измайловский парк". Юмористический концерт (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:50"Привет, Андрей!" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:00Х/ф "Не разбей мое сердце" (16+)
 • 00:30Х/ф "Роман с прошлым" (12+)
 • 03:45Х/ф "Там, где есть счастье для меня" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.