point news

Россия 1

  • 04:40Х/ф "Катькино поле" (12+)
  • 08:20"Пятеро на одного" (0+)
  • 09:10"Сто к одному". Телеигра (0+)
  • 10:00Вести (16+)
  • 10:40Т/с "Ликвидация" (16+)
программа тв Россия 1

"Россия 1" - post de televiziune, având în grila de emisie seriale de divertisment, cum ar fi "Svatî", emisiuni de ştiri "Vesti" şi numeroase emisiuni interesante pentru familie.