point news

Первый канал

 • 08:00"Умницы и умники" (12+)
 • 08:45"Слово пастыря" (0+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:15"ПроУют" (0+)
 • 10:10"Поехали!" (12+)
 • 11:00Новости (16+)
 • 11:15"Видели видео?" (0+)
 • 13:40"Роковая любовь Саввы Морозова" (12+)
 • 15:55"Горячий лед" (12+)
 • 17:00Новости (16+)
 • 17:20"Снова вместе. Ледниковый период" (0+)
 • 20:00"Время" (16+)
 • 20:35"Сегодня вечером" (16+)
 • 22:15Детектив "Тень звезды" (12+)
 • 23:55"Великие династии. Волконские" (12+)
 • 00:50"Моя родословная" (12+)
 • 01:30"Наедине со всеми" (16+)
 • 02:15"Россия от края до края" (12+)
 • 04:00"Доброе утро" (16+)
 • 04:10Комедия "Спортлото-82" (0+)
 • 05:00Новости (16+)
 • 05:10Комедия "Спортлото-82" (0+)
 • 05:55"Играй, гармонь любимая!" (12+)
 • 06:40"Часовой" (12+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.