point news

Первый канал

 • 05:00Новости (16+)
 • 05:10Х/ф "Собака на сене" (0+)
 • 05:55"Играй, гармонь любимая!" (12+)
 • 06:40"Часовой" (12+)
 • 07:10"Здоровье" (16+)
 • 08:20"Непутевые заметки" (12+)
 • 09:00Новости (16+)
 • 09:15"Жизнь других" (12+)
 • 10:15"Видели видео?" (6+)
 • 11:00Новости (16+)
 • 11:15"Видели видео?" (6+)
 • 13:00"Вращайте барабан!" К 30-летию программы "Поле чудес" (12+)
 • 18:05"Три аккорда" (16+)
 • 20:00"Время" (16+)
 • 20:45"Что? Где? Когда?" (16+)
 • 22:00Х/ф "Власть" (18+)
 • 00:20"Наедине со всеми" (16+)
 • 01:05"Модный приговор" (6+)
 • 01:55"Давай поженимся!" (16+)
 • 02:35"Мужское / Женское" (16+)
программа тв Первый канал

"Первый канал" transmite în emisie noutăţi despre Rusia şi lume, emisiuni publicistice şi informaţional-analitice, pelicule documentare, artistice şi cognitive, talk-show-uri, transmisiuni în direct ale competiţiilor sportive importante, emisiuni pentru copii.