point news

NTV Moldova

 • 06:00"Stiri NTV Moldova"
 • 06:40"Sport"
 • 06:50"Echipa 902"
 • 07:00"Istoriile Gloriei"
 • 08:00"Новости NTV Moldova"
 • 08:50"Echipa 902"
 • 09:00Т/с "Мухтар. Новый след". 103 с. "Аванс для бандита"
 • 10:00Teleshopping
 • 10:15"Суд присяжных"
 • 11:15Детектив "Лесник". 99 с. "Послушница". 1 с.
 • 12:05Детектив "Лесник". 100 с. "Послушница". 2 с.
 • 13:00"Stiri NTV Moldova"
 • 13:15"Echipa 902"
 • 13:25Teleshopping
 • 13:40"ДНК"
 • 14:35Т/с "Три звезды". 22 с. "Как трусливого славу поймали на краже с проникновением"
 • 15:25Т/с "Три звезды". 23 с. "Привет родителям"
 • 16:10Т/с "Три звезды". 24 с. "Я чту УК РФ"
 • 17:00"Stiri NTV Moldova"
 • 17:15Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 25 с. "Мальчики". 13 ф. 1 с.
 • 18:00Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 26 с. "Мальчики". 13 ф. 2 с.
 • 18:50"Echipa 902"
 • 19:00"Stiri NTV Moldova"
 • 19:40"Sport"
 • 19:50"Главный вопрос"
 • 21:00"Новости NTV Moldova"
 • 21:40Детектив "Мост". 5, 6 с.
 • 23:40Т/с "Чужой". 23 с. "Мертвец". 6 ф. 3 ч.
 • 00:30Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 25 с. "Мальчики". 13 ф. 1 с.
 • 01:15Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 26 с. "Мальчики". 13 ф. 2 с.
 • 02:00Т/с "Три звезды". 22 с. "Как трусливого славу поймали на краже с проникновением"
 • 02:45Т/с "Три звезды". 23 с. "Привет родителям"
 • 03:30Т/с "Три звезды". 24 с. "Я чту УК РФ"
 • 04:15"Echipa 902"
 • 04:30Детектив "Мост". 5, 6 с.
программа тв NTV Moldova