point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время (12+)
 • 09:15Местное время. Суббота (12+)
 • 09:30"По секрету всему свету" (12+)
 • 09:50"Формула еды" (12+)
 • 10:15"Пятеро на одного" (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:35"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 12:20"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (12+)
 • 13:20"Доктор Мясников" (12+)
 • 14:20Х/ф "Перекресток" (16+)
 • 18:05"Привет, Андрей!" (12+)
 • 20:00Вести в субботу (12+)
 • 21:00Х/ф "Призрачное счастье" (16+)
 • 00:15"Романтика романса" (12+)
 • 01:10Х/ф "Бабье царство" (16+)
 • 03:05Х/ф "Обет молчания" (16+)
 • 04:45"По секрету всему свету" (12+)
 • 05:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.