point news

РТР "Планета"

 • 09:00Вести. Местное время (12+)
 • 09:15Местное время. Суббота (12+)
 • 09:30"Пятеро на одного" (12+)
 • 10:15"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:00Вести (12+)
 • 11:50"В кругу друзей" (12+)
 • 12:50"Доктор Мясников" (12+)
 • 14:00Вести (12+)
 • 14:55"Юморина" (12+)
 • 17:00Вести (12+)
 • 17:50"Привет, Андрей!" (12+)
 • 20:00Вести (12+)
 • 21:05Вести. Местное время (12+)
 • 21:20Концерт "Россия - Донбасс - Новороссия" (12+)
 • 23:15Х/ф "Движение вверх" (6+)
 • 01:50"Новороссия" (12+)
 • 03:05Х/ф "Балканский рубеж" (16+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.