point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России" (12+)
 • 09:00"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:35"Судьба человека" (12+)
 • 11:40"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:30Вести. Местное время (12+)
 • 13:55Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" (12+)
 • 15:50Новости культуры (12+)
 • 16:00Вести (12+)
 • 16:15"Андрей Малахов" (12+)
 • 17:40"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:05Вести. Местное время (12+)
 • 20:20Т/с "Склифосовский" (16+)
 • 00:10XX вручение Национальной кинематографической премии "Золотой Орел" (12+)
 • 02:35Х/ф "Плохой хороший человек". 1973 г. (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.