point news

РТР "Планета"

 • 08:00Вести. Местное время (12+)
 • 08:15Местное время. Суббота (12+)
 • 08:30"По секрету всему свету" (12+)
 • 08:50"Формула еды" (12+)
 • 09:15"Пятеро на одного" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:30"Сто к одному". Телеигра (12+)
 • 11:15"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (12+)
 • 12:20"Доктор Мясников" (12+)
 • 13:20Х/ф "Потому что люблю" (12+)
 • 17:05"Привет, Андрей!" (12+)
 • 19:00Вести в субботу (12+)
 • 20:00Х/ф "Из чувства долга" (16+)
 • 23:50Х/ф "Белая ворона" (16+)
 • 02:50Х/ф "Сильная слабая женщина" (16+)
 • 04:35Х/ф "Александра" (16+)
 • 05:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.