point news

РТР "Планета"

 • 05:00"Утро России" (12+)
 • 09:00"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:30"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:30Вести. Местное время (12+)
 • 13:55"Кто против?" (12+)
 • 15:00Вести (12+)
 • 15:30"Малахов" (0+)
 • 16:30"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:15Вести. Местное время (12+)
 • 20:30Х/ф "Паром для двоих" (16+)
 • 23:55"Улыбка на ночь" Евгения Петросяна (12+)
 • 00:50"Белая студия". Сергей Астахов (12+)
 • 01:30Х/ф "Уходя - уходи". 1979 г. (16+)
 • 02:55"Искатели" (12+)
 • 03:40Т/с "Личное дело" (0+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.