point news

РТР "Планета"

 • 09:00"О самом главном" (12+)
 • 10:00Вести (12+)
 • 10:30"60 минут" (12+)
 • 13:00Вести (12+)
 • 13:30Вести. Местное время (12+)
 • 13:55"Кто против?" (12+)
 • 15:00Вести (12+)
 • 15:30"Малахов" (0+)
 • 16:30"60 минут" (12+)
 • 19:00Вести (12+)
 • 20:05Вести. Местное время (12+)
 • 20:20Т/с "Тайны следствия" (16+)
 • 22:25"Вечер с В. Соловьевым" (12+)
 • 00:50Вести-Санкт-Петербург (12+)
 • 01:05"Абсолютный слух" (12+)
 • 01:45Новости культуры (12+)
 • 02:05"Судьба человека" (12+)
 • 04:00Т/с "Личное дело" (0+)
 • 05:00"Утро России" (12+)
программа тв РТР "Планета"

РТР "Планета" - post de televiziune cu difuzare 24/24 în limba rusă. În emisie sunt lansate proiecte documentare de rezonanţă, noutăţi operative, filme clasice şi premiere cinematografice.