point news

Accent TV

 • 05:00Доброе утро
 • 09:00Пусть говорят
 • 10:00Модный приговор
 • 11:00Жить здорово!
 • 12:00Мужское / Женское
 • 13:00На самом деле
 • 14:00Пусть говорят
 • 15:00Давай поженимся!
 • 16:00Мужское / Женское
 • 17:00Человек и закон
 • 18:00Худ. фильм
 • 20:00Поле чудес
 • 21:00Лучше всех
 • 22:30Вечерний Ургант
 • 23:00Худ. фильм
 • 01:00Худ. фильм
 • 03:00Худ. фильм
 • 05:00Худ. фильм
программа тв Accent TV

"Accent TV" în afară de buletine de ştiri prezintă filme documentare şi talk-show-uri, în care sunt abordate teme de actualitate în societate din diverse sfere ale vieţii.

http://www.a-tv.md/ Accent TV смотреть онлайн