point news

ТРК "Украина"

 • 05:30Т/с "Филин" (16+)
 • 06:30Утро с Украиной
 • 07:00Сегодня
 • 07:10Утро с Украиной
 • 08:00Сегодня
 • 08:15Утро с Украиной
 • 09:00Звездный путь
 • 10:45Свекровь или невестка
 • 11:40Реальная мистика
 • 14:40Т/с "Филин" (16+)
 • 15:00Сегодня
 • 15:30Т/с "Филин" (16+)
 • 17:00История одного преступления (16+)
 • 19:00Сегодня
 • 20:10"Говорит Украина"
 • 21:00Т/с "Женский доктор 5" (16+)
 • 23:00Сегодня
 • 23:10Контролер
 • 23:50Т/с "Белые розы надежды" (16+)
 • 01:40Телемагазин
 • 02:10Т/с "Белые розы надежды" (16+)
 • 03:40Сегодня
 • 04:30Реальная мистика
программа тв ТРК "Украина"

"Украина" este unul din principalele posturi de televiziune naţionale ale ţării. În emisie sunt transmise diverse proiecte, filme artistice şi seriale.