point news

РТР "Планета" (СНГ)

 • 05:00"Утро России"
 • 09:55"О самом главном"
 • 11:00Вести
 • 11:30"Судьба человека"
 • 12:40"60 минут"
 • 14:00Вести
 • 14:30Вести. Местное время
 • 14:55Т/с "Тайны следствия"
 • 17:00Вести
 • 17:15"Андрей Малахов"
 • 18:40"60 минут"
 • 20:00Вести
 • 20:45Вести. Местное время
 • 21:00"Юморина-2021"
 • 22:45"Веселья час"
 • 23:55"Звезды Тавриды"
 • 01:25Х/ф "Единственная…". 1975 г.
 • 03:15"Судьба человека"
программа тв РТР "Планета" (СНГ)

РТР "Планета" (СНГ) - post de televiziune, în emisia căruia sunt difuzate emisiuni cu diverse format, începând de la cele informativ-cognitive, inclusiv "Iskateli" şi până la distractive "Komnata smeha".