point news

РТР "Планета" (СНГ)

  • 04:30Х/ф "Москва - лопушки"
  • 05:00"Утро России"
  • 06:00Х/ф "Прошлогодняя кадриль". 1978 г.
  • 08:20"Устами младенца"
  • 09:10"Когда все дома"
  • 10:05"Сто к одному". Телеигра
  • 10:55"Большая переделка"
  • 12:00Вести
программа тв РТР "Планета" (СНГ)

РТР "Планета" (СНГ) - post de televiziune, în emisia căruia sunt difuzate emisiuni cu diverse format, începând de la cele informativ-cognitive, inclusiv "Iskateli" şi până la distractive "Komnata smeha".